terug contact
Als ontwerpers hebben we een invloedrijke positie. Ons werk heeft namelijk direct effect op de gebouwde omgeving; op grondstoffen, op energiebronnen en op onze aarde. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst van onze kinderen hebben onze ontwerpen consequenties. Daarom sturen we in onze projecten aan op verantwoorde materiaalkeuzen, bouwmethoden en energieopwekking. En onze visie op bewust bouwen of "duurzaamheid" gaat verder dan dat. Vanaf de eerste gedachte over een ontwerp besteden we aandacht aan een paantal thema's.
FEEL GOOD FEEL GOOD
We denken altijd vanuit de mensen die in het ontwerp zullen werken en wonen. Het moet niet alleen functioneel kloppen, het moet ook uitgaan van de beleving en het bioritme van de gebruikers. Het is belangrijk na te denken over hoe daglicht het gebouw binnenvalt, over de relatie met de buitenruimtes, de omgeving en groen. Zelfs plantenkeuze en de natuurlijke leefomgeving van dieren en insecten kunnen daarbij aandachtspunten zijn.
KLIMAAT EN WERKTUIGBOUW KLIMAAT EN WERKTUIGBOUW
Lucht, water, elektrische energie, warmte en koude: het zijn allemaal onderwerpen die een oplossing vragen van de ontwerper. Het antwoord kan technisch ingewikkeld zijn, maar ook heel eenvoudig. Soms zelfs verrassend natuurlijk. Of je je prettig voelt in een gebouw of niet heeft veel te maken met deze keuzes van de ontwerper.
Daarnaast heeft het regelen van het binnenklimaat directe invloed op de portemonnee. We denken niet alleen na over de eenmalige investering maar ook over wat het je op termijn gaat kosten. Technieken kunnen verschillende combinaties vormen die steeds een ander effect hebben. Wij zoeken naar de optimale samenstelling die past bij de opdrachtgever en zorgvuldig omgaat met de wereld.
BOUWMATERIALEN EN BOUWTECHNIEK BOUWMATERIALEN EN BOUWTECHNIEK
Materiaalkeuzes maken begint bij ons met een grondig marktonderzoek per onderdeel. We bekijken onder andere materialen en technieken die lokaal aanwezig zijn. We zoeken naar alternatieven die biologisch of technisch her te gebruiken zijn. We doen dit het liefst bij partijen die op hun gebied innoveren en we dagen ze graag uit daarin verdere stappen te nemen.
Al bij het ontwerpen van een gebouw wordt rekening gehouden met het op termijn goed kunnen scheiden van materialen, mocht het gebouw ooit moeten veranderen of niet meer van dienst zijn. Bijvoorbeeld door demontabel te bouwen, waardoor hergebruik eenvoudiger is. Door slim en integraal te ontwerpen proberen we de hoeveelheid materiaal, het aantal benodigde productielijnen en het transport te verminderen.
SAMENWERKEN SAMENWERKEN
Bouwen doen we niet alleen. Om verantwoord te bouwen is een open samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en bouwers nodig. Zo sturen we aan op (kosten)efficiŽnt werken en een kwalitatief hoog eindresultaat.
Maar we willen meer. We willen structureel innoveren: een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen. Daarom hanteren wij de methodiek van het Bouwteam+. Daarbij draait het voor alle partijen, van de timmerman tot het elektrotechnisch bedrijf, om meer dan alleen omzet. Het samen denken kan zelfs een platform zijn voor innovatie die verder reikt dan het project. Alle betrokkenen hebben zo een gemeenschappelijk doel en gedeelde verantwoordelijkheid. Zo werken we samen aan een betere toekomst.
Minder tastbaar, maar wel degelijk van grote toegevoegde waarde, zijn de positieve energie en het werkplezier die deze manier van werken opleveren. Zij vormen een vruchtbare bodem voor kwaliteit en innovaties.

We nemen onze opdrachtgevers graag mee in onze visie om zo samen te komen tot een in alle opzichten verantwoord resultaat. Nu en in de toekomst.