project: Distelweg Buiksloterham
opdrachtgever: Biesterbos Planontwikkeling BV
locatie: Amsterdam
soort project: stedebouw, woningbouw, utiliteitsbouw, duurzaamheid
status: voorstudie
jaar: 2008-2009
adviseurs duurzaamheid: Andy van den Dobbelsteen, DEC / Aveco de Bondt

Het investeringsbesluit voor Buiksloterham laat zien dat hier grootse plannen liggen. De bestaande industrie maakt langzamerhand plaats voor allerhande initiatieven, waarin wonen, werken en bedrijvigheid in verschillende gradaties worden gemengd. Daarbij heeft het bij de verwerving van de kavels en de goedkeuring van plannen meerwaarde als een hoge mate van duurzaamheid wordt nagestreefd. Nieuwe bouwplannen zullen hierop dus moeten inspelen.
In het stedebouwkundig plan is tegenover het plangebied een nieuwe kavel in het IJ ingetekend, die nog aangelegd moet worden. Verwerving ervan zou de kansen voor een duurzame ontwikkeling van de kavel in eigendom vergroten. Inzet is daarom “de meest duurzame ontwikkeling” voor beide kavels. Lastigheid daarbij is hoe op een rendabele manier wordt omgegaan met de hoge parkeerdruk in combinatie met de vervuilde grond en de aanvaarbeveiliging. In deze studie worden vijf scenario's geschetst met verschillende bebouwingsopties en programmacombinaties. Het opwekken van duurzame energie, de inzet van groen en glas, bezonning en uitzicht zijn terugkerende thema's.