project: calamiteiten oefencentrum met tunnelfaciliteit
opdrachtgever: Heijmans Vastgoed
locatie: Terneuzen
soort project: stedebouw, buitenruimte/landschap
status: in ontwerp
jaar: 2006-2008

Ricas en Heijmans Vastgoed werken samen aan een zeer bijzonder project. Als hiaat in de markt op het gebied van “safety- en security” willen zij tot een nieuwe dimensie te komen in het multidisciplinair oefenen van calamiteiten. Vooral de bouw van een ondergronds tunneloefencentrum biedt daarbij meerwaarde. Sinds januari 2007 is Équipe betrokken bij een serie workshops ter verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden voor een dergelijke oefencentrum in de omgeving van Terneuzen. Daarbij is in eerste instantie een schetsmodel ontwikkeld voor de Axelse Vlakte. Op basis van de hieruit volgende resultaten en conclusies is een nieuw voorstel gemaakt voor een kavel in de Koegorspolder. Dit model is het ruimtelijke uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen, zoals het schrijven van beeldkwaliteitsplannen, het ontwikkelen van een stedebouwkundige visie, het inrichtingsplan voor het 20 hectare grote terrein en de architectonische uitwerking van zowel de bedrijfspanden als de oefenobjecten. Ook is een mogelijke samenwerking met de brandweer en gemeentelijke hulp-, beheer- en onderhoudsdiensten onderwerp van gesprek geworden. Deze overheidsinstellingen hebben namelijk de wens uitgesproken op de naburige kavel gezamenlijke nieuwbouw te plegen. Door synergie met deze partijen, door inpassing van gebruiksmogelijkheden voor derden, zoals een rijvaardigheidscircuit, en door de veelheid aan oefensituaties in combinatie met de hoogwaardige landschappelijke en architectonische uitvoering zal dit terrein zich moeten gaan onderscheiden van de internationale concurrentie.