project: combinatiegebouw Amersfoort
opdrachtgever: Peter Peters Bouw
locatie: Amersfoort
soort project: utiliteitsbouw, uitbreiding, verbouwing
status: voorstudie
jaar: 2006-2007

De wasstraat op het bedrijventerrein Calveen in Amersfoort staat een ingrijpende transformatie te wachten. Om in de toekomst de exploitatie van het terrein te verbeteren wil de eigenaar van het pand het grondgebruik intensiveren. Het combineren van het wascentrum met verschillende andere functies zoals kantoren, bedrijven, parkeren en storage behoort tot de eerste ideŽen.
…quipe is gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van een bovenbouw van vijf verdiepingen over de bestaande bebouwing heen. Bovendien zal in de fase daaraan voorafgaand het bestaande wascentrum worden vernieuwd. De bestaande loodsen dienen daarbij als uitgangspunt: de techniek wordt gemoderniseerd en de routing omgegooid, de gevels worden aangepast en er zullen twee kleine aanbouwen worden toegevoegd. Een wezenlijke verandering in de basisplattegrond is de omkering in de ruimtelijke inpassing van het programma. In de huidige situatie zijn de twee bouwdelen min of meer aan elkaar gelijk en loopt de hal door tot achter op het terrein. In de nieuwe situatie is de logistiek geoptimaliseerd en geeft de langerekte massa rugdekking aan de kortere, maar meer prominente kop aan de entree.
Deze vernieuwing is in de exploitatie een belangrijke peiler om in de nabije toekomst de hoogbouwvariant mogelijk te maken. In de tweede fase wordt over deze bestaande bebouwing nieuwbouw gepleegd, waarbij uitgangspunt is om gedurende beide bouwfasen de wasstraat in bedrijf te houden. Al in de eerste fase is een volledige integratie nodig van alle voor de bovenbouw noodzakelijke uitgangspunten, ook al beperken de ingrepen zich nog hoofdzakelijk tot het begane grondniveau.