project: centrumplan Stede Broec
opdrachtgever: MAB Projectontwikkeling
locatie: Stede Broec
soort project: stedebouw
status: voorstudie
jaar: 2006

In Stede Broec, zal het bestaande centrum een uitbreiding ondergaan met winkels en woningen. Opdrachtgever MAB maakte een uitgebreide programmastudie van de vierkante meters winkel- en woonprogramma en de daarbij behorende parkeerbehoefte. Voortvloeidend daaruit ontstond de vraag een beeld voor te stellen van de invloed van nieuwbouw op de bestaande ruimtes. Na een quickscan van de stedebouwkundige ingrepen, heeft Équipe de mogelijkheden geschetst voor het profiel van een van de aanpalende straten en een beeldenreeks gemaakt van de nieuwe pleinruimte.