project: Sportmedisch Adviescentrum Amsterdam
opdrachtgever: FTSA
locatie: Amsterdam
soort project: interieur
status: voorstudie
jaar: 2005-2007

Het amsterdamse sportmedisch adviescentrum FTSA is op zoek naar nieuwe huisvesting. Sinds enige tijd denkt Équipe mee over de locatie vereisten en de potenties die verschillende plekken hebben. Een van de locaties waarvoor een quickscan is verricht, is gelegen aan de oostelijke handelskade in het pakhuis Detroit. Het gebouw is ontworpen door AWG Architecten uit Antwerpen. Het betonnen casco biedt voldoende mogelijkheden om hier een goed geoutilleerd sportmedisch adviescentrum in te bouwen, met verschillende behandelkamers voor manuele- en fysiotherapie en een sportzaaltje. Een combinatie met een artsenpraktijk behoort ook tot de mogelijkheden. Op basis van het vlekkenplan is een globale kostenindicatie opgesteld om de eerste stappen in het beslissingstraject te kunnen nemen.