project: Boterdijk De Kwakel
opdrachtgever: Woongroep Holland
locatie: De Kwakel
soort project: woningbouw
status: prijsvraag
jaar: 2005
i.s.m. BO6 architectenbureau (René de Prie)

In 2005 werd BO6 architecten door Woongroep Holland uitgenodigd om een bebouwingsstudie te doen. Huib van Zeijl werd gevraagd in het ontwerpteam mee te werken aan een gezamelijk voorstel.
De bebouwingsstudie richt zich op de Kwakel in de Gemeente Uithoorn. Hier ligt een historische lintbebouwing aan de Boterdijk. Een-en-dertig woningen dienen te worden vervangen en een behoorlijke intensivering van het woonoppervlak is vereist. Vraag is hoe daarbij wordt omgegaan met de precaire historische context. In een mix van appartementen, ééngezins-woningen en grondgebonden ouderenwoningen is gezocht naar de gemene deler; een smalle bouwmassa als basis aan de dijk, om de karakteristieke smalle koppen te behouden. Vervolgens is gevarieerd in de diepte en in de breedte aan de achterzijde om aan de gevraagde intensivering te voldoen. De vier deelgebieden zijn steeds anders geschakeld en spelen in op de specifieke kaveleigenschappen zoals ontsluiting, uitzicht en beschikbare ruimte.