project: 3 dijkwoningen Hillegersberg
opdrachtgever: particulier
locatie: Hillegersberg
soort project: woningbouw, vrije kavel/droomhuis
status: voorstudie
jaar: 2004-2005

Voor drie families is die ene kavel aan de Terbregse Rechter Rottekade een droomlocatie voor een huis. Vraag is of het mogelijk is om op deze kavel de wensen van alle drie de opdrachtgevers te vervullen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Daartoe is eerst een haalbaarheidsstudie verricht naar de restricties en potenties die het bestemmingsplan en de regelgeving van het hoogheemraadschap voor deze kavel aan de waterkering bieden, om vervolgens te bekijken welke architectonische en programmatische mogelijkheden er liggen bij gelijkwaardige verdeling van de bouwmassa en van de woningkwaliteiten.