project: Stadskantoor Rotterdam
opdrachtgever: OBR
locatie: Rotterdam
soort project: utiliteitsbouw, duurzaamheid
status: prijsvraag
jaar: 2003

In de hectiek van de Rotterdamse binnenstad ligt het stadskantoor verborgen in de luwte: achter het stadhuis, achter het postkantoor en achter het Stadstimmerhuis. Deze beschutte ligging in de directe nabijheid van verschillende stedelijke voorzieningen biedt volop kansen, mits de achterkantsituatie wordt getransformeerd tot een nieuwe plek in de stad. Een plek die uitnodigt tot reflectie en die een pauzemoment creëert in de onaflatende drukte van Rotterdam. Met als uitgangspunt de ontwikkeling van een nieuwe openbare ruimte, is onder het motto “buitenste binnen” de nieuwe typologie de inverse van die van het stadhuis en het postkantoor. De publieke ruimte van het nieuwe stadskantoor is extravert en neemt de bouwmassa in zich op. Daarbij wordt niet alleen voorzien in een eigen entree, maar ook in een organiserend element dat de verschillende programma’s in de omgeving met elkaar bindt en aantrekkingskracht heeft op andere publieke voorzieningen.
Het oude Stadstimmerhuis geeft rugdekking aan de nieuwe stadshal en zijn baliefuncties. Ook een interactie tussen de hal en de winkels aan de Meent behoort nu tot de mogelijkheden. Een lichtstraat houdt de nieuwe bebouwing los van het bestaande deel dat door loopbruggen wordt ontsloten. Het wordt daarmee geschikt gemaakt om meer besloten functies, zoals sociale zaken, in onder te brengen. Het overige programma wordt compact binnen de bouwenvelop gemodelleerd, waarbij het ervaren van licht en lucht maatgevend zijn.
De maximale bouwhoogte legt het nieuwe stadskantoor een bescheiden rol in de skyline van Rotterdam op. Hoewel de organisatie nu compact is, zouden zonlicht en slagschaduw een overweging kunnen zijn om boven de hoogtegrens uit te stijgen. De kracht blijft hoe dan ook de wisselwerking met het maaiveld. De bezoekers zijn hier beschermd tegen weer, wind en lawaai van buiten en verzekerd van een aangenaam binnenklimaat. Deze opzet biedt bovendien uitstekende mogelijkheden voor het realiseren van een optimale energiebalans. Daarbij vormen het opwekken van energie met zonnepanelen en het bufferen en recyclen van regenwater de grote winstpunten. Duurzaamheid betekent niet alleen een innovatief klimaatsysteem en het bouwen met milieuvriendelijke materialen. Het betekent vooral ook tijdloos ontwerpen met gebruikswaarde en met culturele waarde voor de toekomst. De duurzaamheid van het stadskantoor ligt in zijn kracht nieuwe ontwikkelingen in het stedelijk leven te ondersteunen of zelfs te genereren.