project: Amfibisch Wonen
opdrachtgever: Stichting Kunstgebouw
locatie:
soort project: woningbouw, stedebouw, duurzaamheid
status: prijsvraag
jaar: 2002 >>

Het doel van de prijsvraag is het verkrijgen van vernieuwende en stimulerende voorstellen voor “amfibisch wonen” in gebieden die drassig zijn of met overstromingen worden bedreigd.”
De vraag naar buitenruimte blijft bij veel nieuwbouw woningen onbeantwoord. Dat terwijl de meeste mensen meer buitenruimte verkiezen boven meer vierkante meters. 
Hoe kan dan worden verantwoord dat grote delen van het lage land blank zullen komen te staan?
Het vertrouwde Hollandse huis wordt in “NIMBY!” door de aanwezigheid van het water letterlijk op zijn kop gezet. Alle minder daglicht gebonden functies, traditioneel gesitueerd onder het pannendak, vinden nu onderkomen in een drijvende kelderbak. Daarboven is niet alleen de woning, maar dus vooral ook de private buitenruimte belangrijk. Deze biedt de woning uitzicht, licht en lucht, maar ook beschutting en stabiliteit in het variabele waterlandschap. In het grotere geheel beschut een kader van bomen de wijk tegen de elementen, die op dit open en vlakke land vrij spel hebben. Het water kan vrij door het bomengebied en tussen de woningen door stromen. De oude kavelsloten zijn onderdeel van het grid van de buurtontsluiting. Deze is gebaseerd op de afmetingen van een ponton, met steeds een marge naast elke woning. Dit maakt een veelvoud aan schakelingen van woningtypen mogelijk, terwijl het wonen compact blijft. Zo wordt de horizon zo min mogelijk belast en het systeem van drijvende woningen en wegen beheersbaar.