project: Europan 6
opdrachtgever: Europan Europe
locatie: Hoogvliet
soort project: woningbouw, stedebouw
status: prijsvraag
jaar: 2002 >>

Het plangebied Voorweg is opgesloten tussen die elementen waarin eigenlijk ook de kracht van de locatie ligt besloten; de snelweg A15, de spoorwegen en de petrochemische industrie. Ze liggen verborgen achter een groene gordel die de locatie omzoomt. Enerzijds wordt het plangebied daardoor beschermd tegen geluidsoverlast. Anderzijds schuilt juist in deze verstopte elementen de ontstaangeschiedenis van Hoogvliet, maar is er op dit moment geen sprake van een stedebouwkundige samenhang. Dit resulteert in een buurt die gedateerd, vervallen en zelfs verlaten is. Het overblijfsel van wat ooit bedoeld was als een bloeiende satelietstad.
De eerste kans voor vernieuwing ligt in een overall groenconcept, dat nieuwe verbanden legt. Gebaseerd op de specifieke eigenschappen van verschillende delen van de groene gordel heeft ieder district zijn eigen thema: speelheuvel, wandelpad, lommerrijk bos, vliegervlakte of moerasgebied. Door deze nuances veranderen ook de aangrenzende buurten van kleur. Ieder blok in een zone krijgt zo een eigen identiteit. Het markeren van de entrees van de stad is de tweede ingreep. Nieuwe gebouwen en functies reageren op nabijheid van de toegangsweg. De torens maken Hoogvliet al van veraf zichtbaar, ze spelen met zichtlijnen en laten de groene ruimtes open. Dit principe van transparantie is verder doorgewerkt in het ontwerp voor het bouwblok. De nieuwe blokken van tien en vier lagen zijn de intermediair tussen de naoorlogse stempels en de schoorstenen die de havenindustrie markeren.