project: de Bongerd
opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam-Noord
locatie: Amsterdam
soort project: stedebouw
status: in ontwerp
jaar: 2008-2009

De nieuwe woonwijk De Bongerd ligt op een prachtige lokatie: in de bocht van het Zijkanaal I, als onderdeel van een van de groene lobben die kenmerkend zijn voor Amsterdam Noord. De stedenbouwkundige structuur van De Bongerd speelt hierop in door het plan via een aantal groene wiggen in het landschap te verankeren en de oever van het zijkanaal te voorzien van een lommerrijke route. Anderzijds wordt de wijk losgemaakt van zijn omgeving door de twintig meter brede singels aan de west-en zuidkant. Via de Boomgaardlaan, de groene drager van het plan, worden de woonbuurten, de brede school en de supermarkt gekoppeld.
Zo wordt een nieuw tuindorp van 1300 woningen aan de reeks tuindorpen van Amsterdam Noord toegevoegd, die als kralen aan de Waterlandse Zeedijk zijn geregen. Om het beeld van een modern tuindorp te bereiken is een doorgewerkte compositie op alle schaalniveaus noodzakelijk. Dat begint in het stedenbouwkundig plan. Hierin zijn een aantal woonbuurten zorgvuldig als ensembles gecomponeerd. Het gaat verder in de rijke schakering van groene openbare ruimtes en betekent voor de architectuur dat inspiratie wordt gezocht in de klassieke tuindorpen.
DaniŽlle Segers werkte in opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam mee aan het ontwerp voor de openbare ruimte. Daarna werd ze door Stadsdeel Amsterdam-Noord gevraagd om mee te schrijven aan de architectonische criteria voor de nieuwbouw. Het architectuurbeeld wordt daarin uitgewerkt aan de hand van themaís: binnen versus buiten, afstemming van de gevels, kleur- en materiaalgebruik, openbare ruimte en erfgrenzen. Eindresultaat hiervan is de samenvatting van de criteria in de nieuwe welstandsparagraaf.