project: L’eautel à l’Île perdue: stedebouwkundig plan voor 't Eilandje
opdrachtgever: TU Delft
locatie: Antwerpen (B)
soort project: stedebouw
status: voorstudie
jaar: 2002 >>

Het negentiende eeuwse havengebied “het Eilandje” ligt op de rand van de oude stad, de rivier en de moderne haven van Antwerpen. Ondanks dat veel van de oorspronkelijke havenactiviteiten zijn weggetrokken, bepalen ze hier nog steeds sterk het karakter. Deze situatie wordt bedreigd door de geïsoleerde positie en de vervallen staat waarin het Eilandje tegenwoordig verkeerd. De nieuwe stimulans komt van een ruimtelijk programma dat voortkomt uit de bestaande situatie; expliciet het havenkarakter behoudend en tegelijkertijd het gebied bij de stad betrekkend. Het doel is niet om een nieuwe stijl te bedenken, maar om de voorwaarden te creeëren voor een nieuwe vitaliteit door het gebied op te nemen in het stedelijk netwerk.
Bestaande elementen, zoals gebouwen, schepen, bruggen en dokken zullen worden behouden en een nieuwe betekenis krijgen. Deze elementen hebben van oudsher al een sterk gridpatroon in zich, ontstaan door de traditie van laden en lossen in de haven met zijn rationele organisatie. Dit grid wordt uitgebreid over het gehele plangebied en vervolgens getransformeerd onder invloed van bestaande elementen, richtingen uit het omliggende gebied en de aansluiting op de belangrijke stedelijke hoofdlijnen en aangrenzend stadsweefsel. Tot slot wordt het grid ook vervormd door de programmatische laag. Het plangebied is in de oost-west richting verdeeld in vijf thematische zones: “in de ban van de ring, waterwerken, de binnenstad, de luwte van het Kattendijkdok en de vitaliteit van de rivier”. Het grid krijgt steeds meer vrijheid als het meer naar het westen verloopt. Tegelijkertijd ondergaat het grid een transformatie die begint vanuit het stadscentrum in het zuiden. Het dichte negentiende eeuwse stadsweefsel verandert van grote bouwblokken met smalle straten naar losse blokken in de open ruimte. Op de plek waar het elastiek van al deze transformaties het verste wordt opgerekt is een appartementenhotel gesitueerd.