project: Zuidas Amsterdam
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
locatie: Amsterdam
soort project: stedebouw, buitenruimte/landschap
status: gerealiseerd
jaar: 2000-2007
i.s.m.: CH & Partners en dRO Amsterdam

Het Zuidplein bij het vernieuwde WTC in de Zuidas te Amsterdam is onherkenbaar veranderd. Temidden van indrukwekkende hoogbouwprojecten werd dit plein als eerste plein in de Zuidas heringericht. De nieuwe inrichting maakt zichtbaar welke kwaliteit wordt nagestreefd voor de openbare ruimte in de Amsterdamse stadswijk in wording. Opgave was de windhinder van de hoge gebouwen te beperken en tegelijk een aangenaam verblijfsklimaat te creŽeren voor wachtende reizigers en pauzerende werknemers. De basis is een serie parallel geplaatste boombakken op zithoogte die onderbroken worden door de kriskras over het plein gaande looproutes. Twee opvallende glazen gebouwtjes op het plein vormen de entrees van de stalling die ruimte biedt aan 2500 fietsen onder het Zuidplein.
DaniŽlle Segers was als stedebouwkundige o.a. betrokken bij het ontwerp van het Zuidplein, het pilotproject voor de openbare ruimte Mahler 4 en de stedebouwkundige visie voor de Zuidas in het algemeen. In de tijd dat zij werkzaam was voor CH & Partners en de jaren daarna werd zij door de dRO (dienst Ruimtelijke Ordening) van de Gemeente Amsterdam ingeschakeld voor het ontwerpteam openbare ruimte Zuidas, onder leiding van Ruwan Aluvihare.