project: Planmaster Ziekenhuisterrein
opdrachtgever: St. Elisabeth Ziekenhuis
locatie: Tilburg
soort project: stedebouw, buitenruimte/landschap
status: in uitvoering
jaar: 2013-2014
i.s.m.: Studio Van Helvoirt


De laatste jaren hebben er in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg veel verbouwingen plaats gevonden. Nu is de buitenruimte aan verbetering toe, want deze is voor een groot deel gedateerd, versleten en onoverzichtelijk. De kernbegrippen die door de opdrachtgever zijn meegegeven zijn “trots” en “lief”. Trots op het feit dat het een topklinisch ziekenhuis is, wat men wil tonen door het het ziekenhuis op de kaart te zetten. Daarbij kan er een directe relatie gevonden worden met het Brabants landschap. Het ziekenhuis wil ook een lief ziekenhuis zijn: het wil menslievende zorg geven. Een goed overwogen inrichting van de buitenruimte en het binnengroen draagt hieraan bij. Lief staat voor de verwijzing naar het gevoel dat patiënten en bezoekers zouden moeten krijgen als ze naar het ziekenhuis gaan. Het gevoel dat het goed komt.
De aanpak van renovaties met het greenteam, lean bouwen en de duurzaamheidsambities wordt voortgezet met de aanpak van de buitenruimte. Met participatiesessies en een Groenteam+ als klankbord is een integraal plan voor de buitenruimtes ontwikkeld. Niet alleen het voorterrein, maar ook de binnenhoven, de daken, terrassen etc. zijn in deze visie meegenomen. Daaraan is een toolkit toegevoegd op basis waarvan toekomstige (deel)plannen ontworpen en gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kunnen toekomstige plannen getoetst worden op onderlinge samenhang en op de kwaliteit voor het ziekenhuis. Op deze wijze beoogt het team Studio Van Helvoirt I Équipe planmaster te zijn voor het groen en de buitenruimte van het ziekenhuis.