project: groenstructuurvisie Evenementenzone
opdrachtgever: Masys
locatie: Breda
soort project: stedebouw, buitenruimte/landschap
status: voorstudie
jaar: 2013-2014