project: Midpoint Centre for Social Innovation
opdrachtgever: Midpoint Brabant
locatie: Tilburg
soort project: interieur, verbouwing, utiliteitsbouw
status: voorstudie
jaar: 2013-2014